workshop recreatie

Neem deel aan de workshop 'ontwikkeling biobased recreatiewoning' op 16 november 2022.

THEMA BOUW

WORKSHOP
ontwikkeling biobased recreatiewoning

16 november 2022, Wonion, Ulft • 13.00 uur - 17.00 uur

Hiervoor hebben we de kennis en het enthousiasme nodig van iedereen die hier iets aan kan en wil bijdragen.

Achtergrondinformatie:

Testlocatie met recreatiewoningen

Voor de testlocatie wordt gedacht aan het ontwikkelen van recreatiewoningen. Er zijn in de regio al verschillende conceptwoningen bedacht die veel biobased/duurzame elementen in zich hebben. Deze concepten kunnen we in de workshops met de aanwezige kennis van deelnemers verbeteren naar een biobased concept. Hiervoor vragen we deelnemers met een conceptwoning of zij dit concept willen inbrengen in de workshop. Om naast verdere verbeteringen uiteindelijk ook tot realisatie te komen op een nader te bepalen plaats in de Achterhoek.

Nadenken over nieuw concept voor een biobased (recreatie)woning

Om ook buiten de bestaande ideeën te denken, gaan we in de workshops gelijktijdig nadenken over een nieuw concept voor een biobased(recreatie)woning. Ook willen we een concrete behoefte voor een biobased vergaderlocatie onderzoeken.

Aangezien we niet met teveel concepten tegelijk bezig willen zijn, wordt in de eerste workshop ruimte gegeven om de verschillende concepten te presenteren. Zo kunnen we met elkaar tot een keuze van maximaal 4 concepten komen. Het precieze aantal is mede afhankelijk van het aantal deelnemers in de workshop. Bij veel of minder deelnemers kan wellicht het aantal concepten nog worden aangepast.

Breng een project-, test- of conceptwoning in

Met een aantal aanbieders van conceptwoningen en bouwelementen (houtbouw) heeft al een startbijeenkomst plaatsgevonden. Hierin zijn de mogelijkheden besproken om meer biobased materiaal in hun woningen toe te passen. Wil jouw organisatie ook een project-, test- of conceptwoning inbrengen? Dat kan!

Inschrijfformulier

workshop 'recreatie'

Ik neem deel aan de workshops op 16 november a.s.

Na inschrijving ontvangt u binnenkort meer informatie over deze workshop.

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt als u op de hoogte wilt worden gehouden van samen biobased bouwen in de Achterhoek.