Ook Den Haag heeft meer aandacht voor biobased bouwen

Jan Willem van de Groep is een prominent op het gebied van duurzaamheid en biobased bouwen en mede-initiatiefnemer van Building Balance. Hij geeft aan dat ook in Den Haag hier steeds meer aandacht voor ontstaat. Met als belangrijke ontwikkeling onder meer de ontwikkeling van een koolstofcertificaat die gebruikt kan worden voor alle gewas-product combinaties.

Ook in Den Haag groeit de belangstelling voor houtbouw en bouwen met vezels nu snel. Niet in de laatste plaats door de dubbele winst van het verdringen van CO2-intensieve bouwmaterialen en tegelijk opslag van koolstof in gebouwen.

Minister Jetten is namelijk hard op zoek naar oplossingen waarmee hij de extra inzet van de kolencentrales kan compenseren. Ons project Samen Biobased Bouwen is via het programma Building Balance gekoppeld aan een veelheid van andere initiatieven in het land. Ook in Twente, Salland en in bijna alle andere provincies worden soortgelijke projecten geïnitieerd. 

De bedoeling is natuurlijk dat er kennis wordt gedeeld en gecoördineerd. Wij kloppen in Den Haag aan om de juiste condities te creëren voor deze ontwikkeling. Daarnaast is het de bedoeling om een landelijke test- en certificatievoorziening te ontwikkelen waar alle ketens en ondernemers gebruik van kunnen maken. Samen met de ministeries van Landbouw en Binnenlandse Zaken wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een generiek koolstofcertificaat, die gebruikt kan worden voor alle denkbare gewas-product combinaties. Dit voorkomt een hoop kosten voor ondernemers en de kans op een versnipperde waarde van dergelijke certificaten. Building Balance is online nog niet te vinden. Dat zal op korte termijn wel het geval zijn.