In drie jaar van idee naar werkende keten

Samen Biobased Bouwen wil binnen 3 jaar tot een volledig werkende keten komen.

VAN LAND TOT PAND. DAT IS HET IDEE ACHTER SAMEN BIOBASED BOUWEN. DIT BETEKENT DAT WE IN DE ACHTERHOEK WERKEN AAN EEN COMPLETE KETEN VOOR BIOBASED BOUWMATERIALEN.

Samen Biobased Bouwen wil de verbouw van vezelgewassen en gebruik van biogene reststromen in de Achterhoek verbinden aan verwerkingstechnieken en verwerkingscapaciteit. Om uiteindelijk tot volledige gecertificeerde bouwmaterialen te komen waarvoor voldoende afzetmogelijkheden zijn gecreëerd.

Draagvlak

Omdat binnen het project verschillende domeinen actief zijn die niet gewend zijn om met elkaar samen te werken, is aandacht nodig voor draagvlakontwikkeling en sociale innovatie. De activiteiten binnen de 3 domeinen – Biogrondstoffen (Agro), Industrie en Bouw – kunnen wel als losse deelprojecten worden uitgevoerd, met een verbindende regiegroep die sturing en inhoud geeft aan het proces. Het volledige projectplan kun je hier onder downloaden.