In de Achterhoek kan het

Met meer dan 80 aanwezigen uit alle relevante branches – van de landbouwsector, maakindustrie en bouwadviseurs tot bouwers en eindgebruikers – maakte de startbijeenkomst in Ulft duidelijk dat er grote behoefte is aan biobased oplossingen voor de bouw en verduurzaming van woningen. Aanwezig waren niet alleen partijen die al ervaring hebben met biobased materialen maar ook partijen die nu instappen en een bijdrage willen leveren aan innovaties.

“De woningcorporaties en regionale overheden stimuleren biobased bouwen van harte. Zo kunnen we naast aanbod in de keten gelijk ook vraag creëren.”

Gerrolt Ooijman, directeur van initiator Wooncorporatie Wonion

De Achterhoek is bij uitstek geschikt voor een sterke keten die zich toelegt op biobased bouwen.

“We richten ons nu op het bij elkaar brengen van partijen, kennis en kunde. Met een agrarische bedrijfstak die grondstoffen zoals stro, vlas, hennep en andere kansrijke gewassen kan verbouwen. De Achterhoekse maakindustrie kan verwerkingstechnieken ontwikkelen om van deze biobased materialen bouwproducten te maken en de goed vertegenwoordigde bouwsector kan deze innovatieve materialen vervolgens toepassen”, stelde Gerrolt Ooijman, directeur van initiator Wooncorporatie Wonion. “De woningcorporaties en regionale overheden stimuleren biobased bouwen van harte. Zo kunnen we naast aanbod in de keten gelijk ook vraag creëren.”

 

Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst willen we met drie specifieke werkgroepen aan de slag:

Biogrondstoffen (Agro)

met de focus op het verbouwen van grondstoffen

Industrie

gericht op het omzetten van de agro-grondstoffen naar bruikbare bouwmaterialen

Bouw

hier staat vooral het ontwerpproces met biobased materiaal centraal