nieuwsbrief februari 2023

In deze nieuwsbrief: workshop thema Bouw 15 januari, Biobased keten opbouw elders in het land, De Jonge wil biobased bouwmateriaal stimuleren, Bijeenkomst met ambtenaren van LNV, BZK en RVO, Gemeente Doetinchem en Site woondiensten gaan voor hout- en biobased bouwen, Vooruitgang geboekt in het Grondstoffendomein, grote belangstelling voor Bouwworkshops, Overleg met alle Achterhoekse corporaties en onderhoudspartners.