Belangrijke partijen stappen in

Bij het primaire thema Biogrondstoffen worden concrete stappen gezet om tot de teelt van bruikbare gewassen te komen. Een belangrijke speler hier is de Stichting Biomassa. Dit is een samenwerkingsverband van Achterhoekse bedrijven, LTO Noord en de Aeres Hogeschool. Met als gezamenlijke speerpunten onder meer circulaire toepassing van biomassa zoals mest en zuiveringsslib (vergisting, verwerking, verwaarding) en de ontwikkeling van hoogwaardige biobased producten. De stichting staat bekend om haar innovatieve en praktische insteek.

THEMA BIOGRONDSTOFFEN

De Marke

Op dit thema gaat er verder samenwerking plaats vinden met Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (G), onderdeel van Wageningen University & Research. Dit melkveeproefbedrijf werkt samen met boeren en andere partners aan kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.

Innovatie Coöperatie

Ook de Innovatie Coöperatie gaat een bijdrage leveren in de keten voor biobased grondstoffen.  Dit netwerk van vernieuwers in en rondom de landbouw in de Achterhoek brengt ondernemers en samenwerkingspartners bij elkaar.

Stevig fundament

Samen gaan deze partijen vormgeven aan een goed samenspel met de boeren in de Achterhoek, waar zij al over een groot netwerk beschikken. Ook zullen ze een aantal percelen beschikbaar stellen voor proeven met potentieel aantrekkelijke gewassen voor bouwproducten, zoals sorghum en hennep. De graansoort sorghum staat momenteel in de belangstelling als aanvullende ruwvoerteelt, omdat het beter tegen droogte kan en minder water nodig heeft dan mais. De vezels van dit gewas zijn bovendien zeer stevig en kunnen uitstekend toegepast worden in plaatmateriaal voor de bouw.

Kortom dankzij de samenwerking tussen deze drie partijen ontstaat er meer kennis in de Achterhoek over bruikbare gewassen. Deze kennis kan worden overgedragen naar de boer die hier uiteindelijk mee aan de slag kan. Hiervoor zullen de komende tijd bijeenkomsten met de agrarische sector georganiseerd worden. En daarmee leggen we een stevig fundament voor de ontwikkeling van biobased grondstoffen.