Biobased bouwen kansrijk in de Achterhoek

materialen met een minimale impact op uitputting van de aarde

De komende jaren is er in de Achterhoek grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Met als uitdaging: materialen met een minimale impact op uitputting van de aarde. Daarom zet de initiatiefgroep Samen Biobased Bouwen in op een complete en goed samenwerkende keten in deze regio voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen. Met concrete projecten om materialen in de praktijk te testen en ervaringen te delen. Zo combineren we denken en doen.

Het belang van biobased materiaal

Minder klimaat impact

In tegenstelling tot traditionele bouwmaterialen als beton, kost het snel hernieuwbare biobased materiaal weinig energie bij de productie en helpt zo de klimaatimpact omlaag. Omdat de producten vaak lichter zijn, is ook het transport vaak milieuvriendelijker.

Beperking gebruik schaarse grondstoffen

Een materiaal als zand dat in beton wordt gebruikt, wordt ook schaarser. Bouwen met innovatief biobased materiaal voorkomt dit probleem. Ook een product als glaswol kent beperkingen. Hierin wordt het metaal boron verwerkt om het glas te verstevigen. Terwijl boron een uitputtelijke grondstof is die steeds schaarser wordt doordat het ook in elektrische auto’s wordt toegepast.

Beter binnen klimaat

Bij verduurzaming van woningen spelen ook een gezond binnenklimaat en comfort een belangrijke rol. Nu wordt nog vaak polystereen (piepschuim) als isolatiemateriaal gekozen, wat een goede vochthuishouding kan verstoren. De keuze voor natuurlijke biobased materialen die het vocht beter opnemen, verhelpt dit probleem

De kracht van de Achterhoek

Waarom dit initiatief in de Achterhoek, zul je je misschien afvragen. Onze regio kent een groot landbouwpotentieel waar biobased bouwstoffen kunnen worden geproduceerd. Bedrijven zullen hier ook op overschakelen als er voldoende markt ontstaat. Daarnaast bezit de maakindustrie hier veel innovatiekracht en kennis. Die kan ook ingezet worden om biobased grondstoffen te verwerken tot bouwmaterialen. Goed samenspel is niet voor niets een mooi kenmerk van de Achterhoek.

De complete keten

We betrekken ook alle denkbare partijen in de regio om samen een complete en goedwerkende keten voor biobased materialen te realiseren. Van partners uit de landbouwsector, productontwikkelaars en producenten, bouwadviseurs en bouwers tot eindgebruikers zoals woningcorporaties. En alle partijen daar tussenin, inclusief onderwijs en overheden. 

Living lab:
de proef in de praktijk

Het gaat niet alleen om het samen onderzoeken, ontwikkelen en produceren van biobased bouwmaterialen voor verduurzaming van woningen. We zorgen in 2023 ook voor een living lab, waar producten in de praktijk getest kunnen worden.

Het betreft een project waarin recreatiewoningen met biobased materialen worden gerealiseerd. Door deze gefaseerd te bouwen, kan steeds geleerd worden van eerdere resultaten in de praktijk en kunnen steeds weer nieuwe ontwerpen en materialen getest worden. Recreatiewoningen bieden bovendien als voordeel dat in relatief korte tijd ervaringen van verschillende gebruikers in beeld komen. En in perioden dat ze niet verhuurd zijn, kunnen snel aanpassingen worden gerealiseerd.

Database biobased materialen

Eind 2022 zorgen we voor een plek waar fysiek en digitaal informatie is te vinden over biobased materialen. Zowel geslaagde als minder geslaagde voorbeelden. Een vrij toegankelijke bron waar iedereen uit kan putten en zo kan voortbouwen aan nieuwe ontwikkelingen.

Biobased verduurzaamde woningen

In 2024 willen we binnen dit project op verschillende locaties minimaal 10 woningen met biobased materialen verduurzaamd hebben. Bij voorkeur in opeenvolgende fases zodat er verschillende varianten getest kunnen worden.

Living lab:
de proef in de praktijk

Het gaat niet alleen om het samen onderzoeken, ontwikkelen en produceren van biobased bouwmaterialen voor verduurzaming van woningen. We zorgen in 2023 ook voor een living lab, waar producten in de praktijk getest kunnen worden.

Het betreft een project waarin recreatiewoningen met biobased materialen worden gerealiseerd. Door deze gefaseerd te bouwen, kan steeds geleerd worden van eerdere resultaten in de praktijk en kunnen steeds weer nieuwe ontwerpen en materialen getest worden. Recreatiewoningen bieden bovendien als voordeel dat in relatief korte tijd ervaringen van verschillende gebruikers in beeld komen. En in perioden dat ze niet verhuurd zijn, kunnen snel aanpassingen worden gerealiseerd.

Database biobased materialen

Eind 2022 zorgen we voor een plek waar fysiek en digitaal informatie is te vinden over biobased materialen. Zowel geslaagde als minder geslaagde voorbeelden. Een vrij toegankelijke bron waar iedereen uit kan putten en zo kan voortbouwen aan nieuwe ontwikkelingen.

Biobased verduurzaamde woningen

In 2024 willen we binnen dit project op verschillende locaties minimaal 10 woningen met biobased materialen verduurzaamd hebben. Bij voorkeur in opeenvolgende fases zodat er verschillende varianten getest kunnen worden.

Deel deze pagina

We waarderen het dat je deze pagina deelt met bedrijven en/of mensen in je netwerk. Iedereen die interesse heeft in dit thema is van harte welkom!

Logo Samen Biobased Bouwen

Samen Biobased Bouwen is een initiatief van wooncorporatie Wonion en wordt mede mogelijk gemaakt door Grondstoffen collectief Nederland, stichting Biomassa Achterhoek, Building balance en gesteund door Cirkelregio de Achterhoek, 8RHK ambassadeurs, Provincie Gelderland, NL Greenlabel, Achterhoekse Corporaties en gemeente Oude IJsselstreek.